PROJECTE EDUCATIU: Espai d’acompanyament compartit

 

matronc

Vine a conèixe’ns i a gaudir de l’espai i l’entorn!

La Tribu Senoi obre el seu “Espai d’Acompanyament Compartit” per a nens i nenes d’1 a 6 anys a Mollet del Vallès.

Un espai amb acompanyants qualificats i amb gran experiència. Un lloc on la família pot estar acompanyant als seus fills tant com ells ho necessitin. On acompanyarem el desenvolupament individual de cada nen i nena amb una mirada íntegra i de respecte.

Aquí pots descarregar una presentació del nostre projecte educatiu.

El nostre horari és:
De 9h a 15h.

separation-marededia

A La Tribu Senoi tenim una visió d’empatia i respecte cap als infants. Veiem necessari que el tracte amb la infància estigui fonamentat en coneixements amplis i integrals quant als processos que hi intervenen.

Per a nosaltres la infància és la base de la vida de cada persona; aquesta incidirà, de manera determinant, en la seva personalitat. Per aquest motiu volem aportar un espai per a infants a partir d’1 any, en el que es tingui una mirada d’empatia i respecte cap a ells i elles, tenint especialment en compte les necessitats que tenen en tots i cadascun dels seus processos maduratius.

separation-marededia

Comptem amb acompanyants professionals amb àmplia preparació i experiència, a més d’una consciència i sensibilització emocionals destacada. Són professionals que tenen una alta consciència de la transcendència que té satisfer les necessitats instintives i emocionals durant la infància, i els impactes que té el tipus de tracte rebut sobre les emocions, els cos i els processos cognitius per a un sa establiment de la personalitat humana. Per aquesta raó aquests professionals saben acompanyar saludablement els diversos processos que es donen en el dia a dia.

Creiem fermament en un acompanyament basat en l’observació, en l’assistència i en el suport. Per a nosaltres, l’infant és qui sent la seva motivació innata respecte a l’aprenentatge, els adults hi som per a afavorir-lo. L’infant es regula en el seu temps, interès i dedicació, i com a adults hi som per acompanyar-los i respectar-los en aquest procés.

És important saber que durant el seu procés de creixement aniran desplegant les seves necessitats i capacitats de manera natural, pel que els adults hi haurem de ser per de donar-lis seguretat i el recolzament que necessitin. Cada infant té una història biogràfica i una identitat úniques, pel que també ho seran les seves capacitats i necessitats. En la nostra opinió, el treball d’un bon professional de l’acompanyament a la infància és saber veure, respectar i atendre les necessitats i capacitats amb aquesta singularitat i empatia.

separation-marededia

Per contribuir al benestar dels infants és indispensable que els nens i nenes puguin comptar amb un espai d’ells i per a ells, on puguin gaudir d’aprendre a través de la vivència pròpia, de l’experimentació lliure. Serà molt important que aquest espai se situï en un entorn natural, ja que, ho considerem un element necessari per al sa desenvolupant humà.

Per poder dur tot això a terme i poder atendre millor la infància, hem establert ràtios d’un màxim de set infants per cada acompanyant.

Donem, també, un paper important al cos, pel que els àpats que realitzin en aquest espai seràn completament lliures de tòxics i adaptats a les seves necessitats i gustos. També utilitzem materials de treball que, com el menjar, siguin el més naturals possibles.