Mariona Simon

Mestra d’educació infantil

color-mariona-jpg

Sóc mestra d’Educació Infantil, diplomada per la Universitat de Ramón Llull, Blanquerna, de Barcelona. En el transcurs de la meva formació universitària vaig realitzar pràctiques a tres escoles diferents, observant així diferents metodologies educatives. Aquestes escoles van ser el CEIP La Ginesta de Matadepera, l’EBM La Soleia de Terrassa i l’Escola Tecnos de Terrassa.

Després de graduar-me vaig incorporar-me a l’Escola Mare de Déu del Carme de Terrassa, on vaig treballar quatre cursos essent l’especialista de psicomotricitat.
A l’inici de 2015, amb motiu del meu embaràs, vaig començar una formació sobre l’embaràs, la preparació al part i la criança postnatal, a la Cooperativa COS. Així vaig poder assolir un major nivell de consciència quant a l’embaràs i la criança, desenvolupant una mirada més respectuosa amb la infància per inaugurar la millor etapa de la meva vida, la maternitat. En aquesta nova etapa em vaig voler dedicar exclusivament a la meva filla, l’Elna. La maternitat va fer que coneixés l’Esperanza, amb qui ens vam il·lusionar per posar en marxa un projecte que portés la nostra idea de criança amb afecte i respecte a la realitat d’un espai per a infants i famílies, al qual vam anomenar La Tribu Senoi, del que ara som sòcies fundadores.
Actualment, estic cursant la formació d’Educació Viva de CRAEV , a l’escola Congrés
d’Indians de Barcelona.


D’altra banda fa cinc anys que gaudeixo de l’ acompanyament d’una terapeuta de l’Escola de Teràpia d’Integració Psicocorporal, ETIP, cosa que em facilita sentir la gran importància que els nostres fills i filles gaudeixin d’una infància sana i feliç, i el qual és el motor de la meva vocació com a mestra i el que vull transmetre a través del meu acompanyament als petits.